Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel 52 van wetsbesluit 6 September 2005 n. 206 ("Consumentencode")”),

u heeft het recht om het met de verkoper ondertekende contract zonder enige boete en zonder enige reden op te zeggen, binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de op Casaparodistore gekochte producten.en.

Overeenkomstig artikel 54 van het Consumentenwetboek kan het herroepingsrecht worden uitgeoefend met gebruikmaking van, naar uw keuze, een van de volgende methoden::

I) het gebruik van het retourformulier (in overeenstemming met het standaardformulier overeenkomstig artikel 49, lid 4 van de Consumentencode) dat online te vinden is in het klantenservicegebied om volledig te worden ingevuld om het retournummer te verkrijgen (de verkoper zal u per e-mail een bevestiging sturen van de ontvangst van het herroepingsverzoek via het retourformulier.);

ii) gebruik van (overeenkomstig het standaardformulier overeenkomstig artikel 49, lid 4, van de Consumentencode) volledig in te vullen op al zijn gebieden;

iii) aan de verkoper een andere uitdrukkelijke verklaring van uw beslissing tot opzegging van de overeenkomst toe te zenden, op voorwaarde dat u in dergelijke gevallen verantwoordelijk bent voor het aantonen van de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht.

De terug te sturen producten moeten binnen veertien (14) dagen na de datum waarop u de verkoper in kennis heeft gesteld van uw beslissing om de overeenkomst op te zeggen, aan de koerier worden geleverd.

De producten kunnen worden geretourneerd door het pakket te verzenden via de koerier aangegeven door CASAPARODISTORE met behulp van het prepaid label dat per post zal worden verzonden.

In sommige specifieke gevallen, naar behoren aangegeven in het formulier, zal het mogelijk zijn om het gekozen item te veranderen met een ander. Overeenkomstig artikel 59 van het Consumentenwetboek is het herroepingsrecht uitgesloten in het geval dat u op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten of verzegelde goederen heeft gekocht die zich niet lenen om hygiënisch te worden geretourneerd of in verband met de bescherming van de gezondheid en die na de levering zijn geopend.

I. voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig artikel 52 van het Consumentenwetboek wordt ervan uitgegaan dat het herroepingsrecht correct wordt uitgeoefend indien volledig aan de volgende voorwaarden is voldaan::

a.binnen 14 (14) dagen na ontvangst van de producten, zult u ons op de hoogte moeten stellen van uw bereidheid om het artikel terug te geven.

b. de producten mogen niet zijn gebruikt, gedragen, gewassen of beschadigd;

c.het identificatiemerk moet nog steeds aan de producten worden bevestigd.

d. de producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd

e. geretourneerde producten moeten worden geleverd aan de koerier binnen 14 (14) dagen na de kennisgeving aan de verkoper van uw beslissing om de overeenkomst op te zeggen;

f.de producten mogen niet worden beschadigd. Als u aan alle vereiste voorwaarden voldoet,

CASAPARODISTORE zal overeenkomstig artikel 56 van het Consumentenwetboek de prijs van de gekochte producten volledig terugbetalen.

U wordt gecontacteerd als uw terugkeer niet kan worden aanvaard omdat het niet voldoet aan de voorwaarden in de letters A), e) en F) van de vorige paragraaf.

In dit geval kunt u ervoor kiezen om de gekochte producten terug te krijgen op uw eigen kosten.

In het geval dat u deze zending weigert behoudt CASAPARODISTORE zich het recht voor om de producten te behouden en het bedrag dat overeenkomt met de aankoopprijs van de producten.

U wordt ook gecontacteerd als uw terugkeer niet kan worden aanvaard omdat het niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden in de letters b), c) en D) van de vorige paragraaf.

In dit geval kunt u kiezen of u akkoord gaat met de korting van de restitutie, die u zal worden meegedeeld, als gevolg van de waardedaling van de geretourneerde producten, of dat u de producten op uw kosten laat kopen. In het geval dat u deze zending weigert behoudt CASAPARODISTORE zich het recht voor om de producten en het bedrag aangegeven voor de verlaging van de restitutie, als gevolg van de daling van de waarde van de geretourneerde producten te onthouden.

II. tijd en wijze van terugbetaling

Overeenkomstig art. 56, onderafdeling III van de Consumentencode, ontvangt u pas nadat CASAPARODISTORE uw retour heeft ontvangen en heeft gecontroleerd of aan alle voorwaarden is voldaan, een bevestigende e-mail van aanvaarding van de retourzending en zal CASAPARODISTORE de terugbetaling volledig uitvoeren, of, indien blijkt dat er sprake is van een vermindering van de waarde van de geretourneerde producten, ontvangt u een e-mail waarin u in kennis wordt gesteld van het bedrag dat in mindering wordt gebracht op de vergoeding en zal CASAPARODISTORE overgaan tot terugbetaling van de verschuldigde vergoeding. Ongeacht de wijze van betaling die u gebruikt (krediet - /debetkaart, contante betaling bij levering), de terugbetaling wordt geactiveerd door CASAPARODISTORE in de kortst mogelijke tijd, en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de datum waarop het zich bewust werd van de uitoefening van uw herroepingsrecht, zodra geverifieerd dat de terugtrekking vond plaats in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden.

De werkelijke tijd voor het opnieuw crediteren of retourneren van de bedragen die u betaalde voor de aankoop van de producten hangt af van de gebruikte betalingsmethoden: - aankoop met creditcard: De tijd die nodig is om de terugbetaling te bekijken hangt af van de instelling die de kaart heeft uitgegeven.

Wij herinneren u eraan dat de valutadatum van het re - credit dezelfde is als de debet; - aankoop via PayPal: de terugbetaling zal worden gedaan op uw PayPal account en zal onmiddellijk zichtbaar zijn.

De werkelijke terugbetaling van uw PayPal account hangt af van de instelling die de kaart heeft uitgegeven. - contante betaling bij levering: de terugbetaling vindt plaats op de door u aangegeven lopende rekening, zodat de restitutie tijd afhankelijk is van de juistheid van de gegevens die u invoert en de kredietinstelling waar u de rekening heeft ingeschakeld. In geval van schenking worden de bedragen terugbetaald aan degene die de betaling heeft gedaan.

III.voorwaarden voor de uitwisseling van producten in bepaalde specifieke gevallen, naar behoren aangegeven in het retourformulier, als alternatief voor de uitoefening van het herroepingsrecht, hebt u de mogelijkheid om de gekochte producten te ruilen met anderen, in plaats van het verkrijgen van een restitutie van de relatieve prijs.

Het uitwisselingsverzoek vindt plaats binnen de volgende grenzen: a. alleen aangekochte producten mogen worden geruild, waarvoor deze mogelijkheid uitdrukkelijk in het retourformulier wordt verstrekt; b.U kunt de uitwisseling van een of meer producten die alleen worden gekocht met producten van hetzelfde model, met verschillende grootte en/of kleur. In ieder geval zullen de opties die beschikbaar zijn voor de uitwisseling worden aangegeven in het retourformulier; c. u kunt vragen om de uitwisseling van een of meer gekochte producten uiterlijk veertien (14) werkdagen vanaf de datum van levering, door het invullen van het retourformulier, elektronisch te verzenden naar CASAPARODISTORE binnen de bovengenoemde termijn. De te wijzigen producten moeten binnen 14 (14) dagen aan de koerier worden geleverd, te rekenen vanaf het moment dat u de verkoper op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing om de producten te wijzigen. d.U kunt slechts één ruilaanvraag doen voor elk gekocht product; en. de producten waarvoor u de ruil aanvraagt, moeten CASAPARODISTORE in hun oorspronkelijke verpakking terugsturen, niet gebruikt, gedragen, gewassen of beschadigd, en het identificatiemerk moet nog steeds bevestigd zijn met het wegwerpzegel; f. de producten die worden geruild die deel uitmaken van één bestelling moeten in één enkele zending naar CASAPARODISTORE worden verzonden. CASAPARODISTORE behoudt zich in feite het recht voor om producten van dezelfde orde, die op verschillende tijdstippen voor ruil worden verzonden, niet te accepteren. Als aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal CASAPARODISTORE, zodra u het retourformulier met uw wisselaanvraag heeft ingevuld en verzonden, hetzelfde vervangend verzoek behandelen door u een bevestigingsmail te sturen.

IV.tijden en methoden om de verandering te verkrijgen nadat CASAPARODISTORE de producten heeft ontvangen die u van plan bent te veranderen en te controleren of aan alle bovenstaande eisen is voldaan, zal CASAPARODISTORE de daadwerkelijke beschikbaarheid in zijn opslagplaatsen van de producten controleren in de grootte en / of kleur die u hebt gekozen. In het geval dat het product of de voor de ruil geselecteerde producten niet beschikbaar zijn in hun winkels, kan CASAPARODISTORE uw verzoek om een ruil niet aanvaarden en zal zij u dus de prijs van het product of van de oorspronkelijk aangekochte producten niet vervangen, overeenkomstig de bepalingen van de Verbruikscode, en op de wijze als bepaald in de afdelingen I en II van deze verklaring. In het geval dat het product of de producten die voor de uitwisseling zijn geselecteerd beschikbaar zijn, kan CASAPARODISTORE uw uitwisselingsaanvraag accepteren en zal u daarom een e-mail sturen waarin de verzending van de vervangingsproducten wordt bevestigd.

De verzending vindt in dit geval plaats binnen 30 (30) dagen na de datum waarop CASAPARODISTORE kennis heeft gekregen van uw uitwisselingsaanvraag, nadat is nagegaan dat dit is gebeurd in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden in Deel III van dit beleid. De verzendkosten van de vervangende producten worden gedragen door CASAPARODISTORE, die de relatieve vervoerder zal kiezen. Wanneer de prijs van het gekochte product lager of hoger is dan de prijs van het voor de ruil geselecteerde product, wordt u geen restitutie en/of verzwaringvoor het verschil erkend. U wordt gecontacteerd in het geval dat uw uitwisselingsverzoek niet kan worden aanvaard omdat het niet voldoet aan de voorwaarden hierboven in sectie III van dit beleid. In dit geval, kunt u ervoor kiezen om de producten die u van plan was om terug te veranderen op uw eigen kosten.

Product added to wishlist
Product added to compare.

CASAPARODISTORE verwendet Cookies und andere Technologien, um zuverlässige und sichere Websites zu gewährleisten, deren Leistung zu messen, ein personalisiertes Einkaufserlebnis und thematische Werbung bereitzustellen. Dazu sammeln wir Daten zu Benutzern, deren Verhalten und Geräten.
Durch Auswahl von "Ich akzeptiere" stimmt der Benutzer dieser Datenerfassung zu und ermächtigt uns, diese Informationen an Dritte wie unsere Marketingpartner weiterzugeben. Im Falle einer Ablehnung verwenden wir nur wichtige Cookies und der Benutzer erhält keine personalisierten Inhalte. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.